Open brief over de gang van zaken rondom een WOB verzoek

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: vrijdag 06 oktober 2017 Geschreven door Super User

Open brief aan College van Burgemeester en Wethouders alsmede de Gemeenteraad van Leeuwarden.

Geacht College en Gemeenteraad.

 

Het blijft toch op zijn zachts gezegd een beetje vreemd dat Verenigd Links diverse stukken en informatie over Caparis via de weg van een WOB verzoek moest aanvragen omdat de informatie voorziening door het Leeuwarder College van Burgemeester en Wethouders ernstig te kort schiet.

Een beetje vreemd is het ook dat het College er nu al weken over doet om een beslissing te nemen inzake dit WOB verzoek, is dat nu echt zo moeilijk?

Veel meer dan een beetje vreemd is het dat Verenigd Links een brief van het College heeft ontvangen waarin staat dat wanneer er stukken zullen worden verstrekt men daarvoor dan 50 cent per gekopieerde bladzijde in rekening zal brengen. En dat dus voor stukken die men in eerste instantie vanwege de actieve informatieplicht aan de Raad ter beschikking had moeten stellen, opdat Raadsleden normaal hun controlerende taak hadden kunnen uitvoeren. Het spreekt voor zich dat Verenigd Links niet van plan is aan deze eis te voldoen, immers wanneer deze trend zich doorzet… is de democratie voortaan alleen nog maar te koop.

En wanneer we even verder kijken zien we ook dat dit beleid burgers met weinig financiële middelen praktisch uitsluit wanneer ze op deze wijze rechtszekerheid wensen te krijgen, vanwege de hoge administratieve kosten bij een dergelijk verzoek, en dat is toch wel een kwalijke situatie.

 

Addy Stoker

Verenigd Links

voorzitter Verenigd Links

Fractie Leeuwarden

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: dinsdag 05 november 2013

Volgt nog info

Harde, duidelijke keuzes zijn nodig. Verenigd Links durft ze te maken!

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: maandag 04 november 2013

 

Crisis gepaard gaande met verlies van banen wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat het economische systeem geen rekening houdt met mensen maar alleen oog heeft voor beurskoersen, pensioendekkingen en banksystemen. Het rijk en gemeenten nemen dat over. Steeds meer mensen komen hierdoor in de verdrukking en langs de kant te staan. Voorzieningen worden gedecentraliseerd, versoberd of compleet wegbezuinigd. De sociale veiligheid van mensen is in het geding.

Ok, de verschillen tussen arm en rijk worden kleiner in Nederland, dat is waar, maar niet op een manier waarbij de armen minder arm worden maar de rijken alleen iets minder rijk. Er komen relatief steeds meer armen bij. De individuele schuldenlast is torenhoog. Dat houdt geen stand.

In deze tijd zijn veel mensen bezig met overleven. Hoe kom ik uit de negatieve spiraal waar ik veelal gedwongen in terecht ben gekomen. Bezuinigingen, ontslagen, hoge schulden, gezondheidsproblemen met een afnemende dekking, woon-en werk onzekerheden, overbelaste mantelzorgers etc. Deze belangen worden voor een groot deel aangetast door de afnemende gelden die, samen met de oplopende kwaliteitsopdrachten, op de gemeenten afkomen. Een immense opgave waarbij er wel degelijk harde, soms principiële, politieke keuzes moeten worden gemaakt. Deze keuzes moeten allereerst gaan over het terugdringen van voornoemde zaken want het gaat om mensen. Verenigd Links zal deze keuzes niet uit de weg gaan.
Ieder mens telt!

Alvast bedankt!

Speerpunten top 5

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: maandag 04 november 2013

 

1. Geen afbraak sociale voorzieningen.
2. Elk dorp heeft recht op voorzieningen.
3. Houd de wijk- en dorpscentra open.
4. Hulp aan jongeren, ouderen en mensen met een beperking moet beter.
5. Meedoen OK. Dwang NEE!.