Fryslân

Categorie: provinciale staten Gepubliceerd: dinsdag 10 februari 2015

Te veel Friese kinderen groeien op in een achterstandssituatie en Friezen verdienen aanzienlijk minder dan het landelijk gemiddelde, ze zijn vaker werkloos en hun kinderen scoren  gemiddeld slechter op school. Daar moet iets aan gedaan worden. Fryslân mag wel wat meer ambitie tonen en  meer investeren in onderwijs, welvaart en werkgelegenheid.

Hits: 9246