Vragen Lionitas

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: maandag 04 september 2017

Schriftelijke vragen aan Burgemeester en Wethouders volgens art. 41, eerste lid van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Leeuwarden.

 

Geacht College,

Atletiek is de oudste sport van de mensheid en mag zich in Leeuwarden dan ook verheugen op veel belangstelling en deelname. En zo is ook Lionitas uitgegroeid tot een bloeiende atletiek vereniging. Verenigd Links heeft echter kennisgenomen van een aantal zaken die deze bloei in de weg staan en die naar onze mening niet goed zijn voor de breedtesport in de gemeente Leeuwarden. Daarover hebben wij de volgende vragen:

 

1. Is het College het met Verenigd Links eens dat de onlangs uitgevoerde onderhoudsactie van de atletiekbaan te kenmerken is als zwak geregiseerd en als een  slecht tot uitvoer gebracht proces, met een fikse uitloop?

2. Waarom is Lionitas op geen enkele wijze betrokken bij de daadwerkelijke uitvoering?

3. Waarom  zijn de wensen van Lionitas grotendeels terzijde geschoven, terwijl er wel geld voor was binnen de begroting?

4. Is het College het met Verenigd Links eens wanneer wij stellen dat de kans voorbij is gegaan om nu in een stad als Leeuwarden een waardige baan neer te zetten, waar ook volwaardige wedstrijden gehouden zouden kunnen worden?

5. Is het aan het College bekend dat ander (kleinere) steden in het Noorden Leeuwarden nu voor blijven op dit gebied?

6. Is het College bereid om het begrotingsoverschot bij dit onderhoudsproject  alsnog te oormerken voor de breedtesport?

7. Heeft het College nog wel steeds een positieve grondhouding tenopzichte van atletiek en breedtesport?

8. Is het College het eens met Verenigd Links dat terwijl er volop geïnvesteerd wordt in voorzieningen voor professionele sport ( Cambuur) de atletiek en de breedtesport niet aan het kortste eind mag trekken?

 

Jan van Olffen   fractie Verenigd Links

Hits: 744