WOB verzoek

Categorie: Leeuwarden Gepubliceerd: vrijdag 01 september 2017

Op 10 juli 2017 heeft het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Leeuwarden in een politiek podium geweigerd vragen te beantwoorden rondom Caparis en de GR SW Fryslân.  Daarom doet Verenigd Links nu bijgaand WOB verzoek. Mocht daarop negatief worden beslist dan overweegt Verenigd Links een gang naar de rechter teneinde toch de informatie te verkrijgen die de fractie nodig heeft teneinde haar controlerende taak te kunnen uitvoeren.

Vraag1. Verenigd Links vraagt het Befoema rapport te mogen ontvangen waarvan sprake is in het verslag van het wethoudersoverleg van 17 maart 2017.

Vraag2. Verenigd Links vraagt de notulen/verslagen te mogen ontvangen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Caparis NV (waarvan het college deel uitmaakt) vanaf 1 januari 2015 t/m 10 Juli 2017.

Vraag 3. Verenigd Links vraagt de no tulen/verslagen van de GR SW Fryslân ( waarvan het college deel uitmaakt) vanaf 1 oktober 2014 t/m 10 juli 2017

Vraag 4. Verenigd Links vraagt een overzicht van alle kosten met betrekking tot de wisselingen in directie en Raad van Commissarissen vanaf 1 Januari 2014.

Vraag 5. Verenigd Links vraagt om de verslagen/notulen van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen van Caparis vanaf 1 oktober 2014 tot 10 juli 2017

Vraag 6. Verenigd Links vraagt om de stukken met betrekking tot de besluitvorming over de motie Quick Scan ingediend door Verenigd Links en unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Leeuwarden. Het gaat dus om de stukken/motivatie/besluitvorming van het college om deze motie niet uit te voeren.

Vraag 7. Verenigd Links vraagt om alle stukken met betrekking tot de externe bemiddelingspoging inzake Caparis.

 

Jan van Olffen  fractie Verenigd Links

Hits: 1016