Eendjes voeren..

Categorie: Harlingen Gepubliceerd: zondag 03 april 2016

Er is over het algemeen nog maar weinig waterfauna ( en flora) in de Harlinger wateren te zien. In de weilanden in de omgeving zie je tientallen eenden bij elkaar, en in Harlingen zelf bijna geen. Volgens drs. Jan van den Hoff (voorzitter Verenigd Links afd. Harlingen) ligt de oorzaak daarin dat het de gewoonte is geworden om uitsluitend hoge walkanten aan te leggen. ( het liefst tropisch hardhout natuurlijk..) daardoor is het voor eenden en andere watervogels onmogelijk te nestelen. Doen ze het wel, dan verdrinken de kuikens omdat ze na de eerste tewaterlating, nergens kunnen rusten. Deze aanpak zou gevarieerder kunnen waardoor er weer meer nestelplekken ontstaan en de natuur weer een kans krijgt in de stad. “ Wanneer we massaal eendjes gaan voeren, komt er ook weer meer vis in het water, dan kan er ook weer gehengeld worden” aldus Jan van den Hoff. De ambtelijke dienst van de gemeente Harlingen heeft hier positief op gereageerd. Zo laat men weten dat er weer meer natuur en kindvriendelijke oevers worden aangelegd. Op veel plekken in Harlingen verdwijnen de walbeschoeiingen en komen er natuurvriendelijke oevers voor terug. Verenigd Links is blij met deze ontwikkeling.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links  

 

Contact harlingen

Categorie: Harlingen Gepubliceerd: donderdag 10 december 2015

voorzitter: Drs. Jan van den Hoff

Grachtswalplein 39 Harlingen

tel. 0517434041

email:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

blogspot: http://verenigdlinks.blogspot.nl

REC

Categorie: Harlingen Gepubliceerd: donderdag 10 september 2015

Een gekleurde stofwolk uit de schoorsteen van de REC uit Harlingen bevatte eind juni geen vervuilende verbrandingsgassen, volgens exploitant Afvalsturing Friesland.

Nadat de keramische betegeling van de verbrandingsketel helemaal was vervangen, kon de afvaloven op 26 juni 2015 weer in bedrijf worden gesteld. De opstart begint met het aanzetten van ventilatoren, nog voordat de gasbranders worden ontstoken die de oven en de rookgaskanalen op temperatuur moeten brengen. De ventilatie  heeft in korte tijd al het stof via de schoorsteen naar buiten geblazen dat bij de vervanging van de tegels was achtergebleven. Volgens de directie van Afvalsturing was er van het schoonblazen van het rookgaskanaal geen sprake. Het provinciebestuur, dat als verlener van de milieuvergunning de naleving van wet en regelgeving bij de REC controleert, bevestigt deze gang van zaken: “het doorblazen van de gehele installatie is conform de regels voor het veilig opstarten” stellen Gedeputeerde Staten.

Verenigd Links kan zich overigens goed voorstellen dat de actiegroep Afvaloven Nee een strafklacht heeft gedaan bij de politie want de actiegroep houdt ernstig rekening met de mogelijkheid dat de REC bij de opstart op 26 juni moedwillig “dioxineresten” op de atmosfeer heeft geloosd. Dit zou volgens Afvaloven Nee zijn gebeurd om te voorkomen dat een pas gestarte continu meting van dioxine nadelig  voor de exploitatie zou uitvallen. En dat vinden wij als Verenigd Links geen onlogische gedachte. Sinds enige tijd wordt de dioxine emissie van de REC de klok rond bijgehouden door het Franse bedrijf Environnement SA.

De meting in opdracht en voor rekening van de provincie, zal tenminste een jaar lang worden volgehouden. Op deze manier hoopt het provinciebestuur de ongerustheid bij omwonenden weg te nemen. Of dat ook het geval zal zijn is maar zeer de vraag. Veel bewoners zijn er niet zeker van dat de provincie ook echt in zal grijpen bij overtredingen door het REC. En Verenigd Links is ook van mening dat de steekproeven niet toereikend zijn. Het is voorstelbaar dat er bij storingen te veel dioxine in het leefmilieu is beland, want niemand weet wat er bij noodstops precies uit de schoorsteen kwam.

Het is natuurlijk raar dat de Afvalverbrandingsoven in Harlingen bij calamiteiten niet in staat is om te meten hoe groot de uitstoot is van schadelijke stoffen. De meetapparatuur die 24 uur per dag bijhoudt welke stoffen vrijkomen is niet betrouwbaar zodra er teveel stoom door de ovenpijp wordt afgevoerd. Ook is het milieutechnisch laakbaar dat het REC in Harlingen afvalstoffen verstookt die gerecycled hadden moeten worden, er ligt veel plastic, karton en papier in de bunker met brandstof.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links