De afbraak is begonnen

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: zaterdag 03 februari 2018 Geschreven door Super User
Afbraak

Het Leeuwarder College is begonnen met het afbreken van de sociale voorzieningen in de gemeente en dat zullen heel wat mensen gaan merken. De eerste zet is met passie verdedigd door D66 wethouder Hilde Tjeerdema. Onze sociaal democratische vrienden van de PVDA zijn al lang blij dat zij niet het voortouw in de afbraak hoeven te nemen. Al zullen ze natuurlijk wel steeds voor stemmen omdat het tenslotte hun College is.

De eerste zet is het beperken van de mogelijkheid van een tegemoetkoming in de kosten van de kinderopvang op grond van een Sociaal Medische Indicatie (SMI). De gemeente beperkt een dergelijke tegemoetkoming in de afbraakvoorstellen tot een half jaar met mogelijk een verlenging van een half jaar, dus de regeling is maximaal een jaar mits er zwaarwegende redenen zijn voor een uitzondering .

Gijs Jacobse van Gemeente Belangen heeft er in de discussie terecht op gewezen dat de kans groot is dat de gemeente op dit punt juridisch nat gaat. Een afwijzing van een aanvraag behoort immers inhoudelijk gemotiveerd te worden en niet op puur formele gronden. Hier rekent het College op de onwetendheid van de burgers. Mensen met goede juridische hulp kunnen gemakkelijk bezwaar maken, onwetenden zijn de klos. Gemeentebelangen wees er dus terecht op dat er straks twee soorten mensen zijn. Vaak is het ook een kwestie van rijk en arm, de een kan zich juridische hulp veroorloven en de ander niet. Je bevordert de ongelijkheid en vergroot de kloof .

Wij als Verenigd Links hebben gekeken naar gemeenten waar deze SMI regelingen wel sociaal worden uitgevoerd, zoals de gemeente Nijmegen. Daar gaat men er vanuit dat deze regeling al begrensd is door de doelgroep. Een SMI regeling is immers bedoeld voor kinderen van 0-4 jaar, men kan er dus maar maximaal vier jaar gebruik van maken, al zal dat in de praktijk niet vaak voorkomen. Verder moeten kinderen ingeschreven staan in de gemeente zelf en moet de kinderopvang staan ingeschreven in het Landelijk register (kwaliteitseis). De SMI vergoeding wordt door de gemeente rechtstreeks aan de kinderopvang betaald, en men betaalt altijd een eigen bijdrage voor de kinderopvang. Van de aanvragers wordt gevraagd dat ze meewerken aan een mogelijke oplossing voor de oorzaak van de sociaal medische indicatie, de aanvrager dient hulp te accepteren en mee te werken aan een plan van aanpak met de hulpverlener. Het consultatie bureau start een plan van aanpak op.

Zo kan het dus ook, ware het niet dat het College ook stevig kort op de hulpverlening. Amaryllis moet de helft van haar subsidie inleveren, dus ook de hulpverlening zal moeilijk worden. En zo zien we duidelijk dat de afbraak is begonnen.

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

Hits: 734