Verstoppertje spelen

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: maandag 05 februari 2018 Geschreven door Super User

Donderdag 1 februari was er het symposium “ Staat van Friese Jongeren”  in Neushoorn in Leeuwarden. Op de bijeenkomst presenteerde het Fries Sociaal Planbureau onderzoek naar aanleiding van interviews met jongeren over leren, werken en wonen. En blijkens een weergave van het symposium in de pers werden er daar dingen gezegd die zeker moeten worden voorzien van kritische opmerkingen. Zo stelde Erica Schaper voorzitter van NHL Stenden Hogeschool : “ dat er banen genoeg zijn in Fryslân. Om de provincie aantrekkelijk te houden, moeten we er vooral veel positiever over praten”.

We  moeten in dat geval dus verstoppertje gaan spelen en onze ogen sluiten voor het feit dat de werkeloosheid in onze provincie nog steeds hoog is, vooral in Leeuwarden. Waar het College nog in alle talen zwijgt over de resultaten van het onderzoek naar het zogenaamde duizend banenplan. Dat verstoppertje spelen is ook niet leuk voor al die werkelozen die worden verstopt.. We moeten vooral niet over ze praten want dat is zo negatief.  Dan stelt mevr. Schaper ook nog dat het met de werkgelegenheid wel snor zit, “er zijn ontzettend veel banen, daar denken we dus veel te negatief over. Bedrijven maken zich zorgen over het vervullen van vacatures. Daar ligt dus een enorme kans, maar dan moeten we wel jongeren opleiden” zo zegt ze. Alsof er in de kaartenbakken bij de gemeenten alleen jongeren staan opgeschreven. Meestal niet want voor je 23e kom je normaal gesproken niet in aanmerking voor een uitkering. En wanneer je er wel in staat dan hoef je echt niet bij de gemeente aan te kloppen voor scholing, want geld en ruimte in de regels voor scholing is er doorgaans niet.  Dan wordt je als bijstandsgerechtigde keihard het bos ingestuurd. Toch maar niet over praten want dat is zo negatief, al is het doorgaans wel de realiteit.

We moeten echter nog meer verstoppertje spelen, mevr. Schaper zegt ook: “ we moeten nooit meer praten over een krimpregio, maar over een vitale regio, en ons gedragen als ambassadeurs daarvan”.

Allemaal positivo’s ook wanneer er straks weer dorpsscholen moeten sluiten en het busvervoer vanwege het strekken van de lijnen niet meer door de dorpen gaat, allemaal zaken die de krimp bevorderen in plaats van bestrijden, maar mondje dicht hoor!

Friese Poort

Folkert Sonsma , directeur van de Friese Poort in Drachten, benadrukte het toenemende belang van een brede vorming in plaats van een vakgerichte opleiding :  “op alle niveaus  zijn er voldoende interessante banen, maar functies veranderen. We moeten mensen daarvoor flexibel en breed opleiden. Studenten leren dat ze zich levenslang ontwikkelen”.

Dhr. Sonsma gaat er gemakshalve aan voorbij dat de Friese Poort ook enkele opleidingen heeft waar de begeleiding van studenten ernstig tekort schiet, zoals dat het geval is bij de opleiding  Helpende Zorg en welzijn in Leeuwarden. Waar men zich ook niet inspant om de studenten werkelijk te bereiken, laat staan dat ze studenten leren zich te ontwikkelen.

De Friese Poort en de NHL hebben van het Rijk extra geld gekregen om docenten te leren studenten te begeleiden, en dat is hoog nodig op de Friese Poort.  Wanneer we echter naar de feiten kijken dan zien we dat de Friese Poort ondertussen heel veel geld in nieuwbouw steekt en dat die studentenbegeleiding er ondertussen maar wat bij hangt. Verenigd Links is dan ook heel benieuwd hoe dit Rijksgeld voor het opleiden van docenten zal worden besteed en Verenigd Links zal dat dan ook kritisch volgen. Of hoor ik nu niet meer bij de positivo’s?

Addy Stoker

Voorzitter Verenigd Links

Hits: 638