Dogma’s boven menselijkheid

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: donderdag 24 mei 2018 Geschreven door Super User
Addy Stoker

Binnen het kabinet bestaat verschil van mening over de mogelijke terugkeer van de kinderen van IS deelnemers. De ChristenUnie en D66 vinden dat deze kinderen wanneer ze in gevaar zijn terug naar Nederland kunnen komen, het CDA en de VVD zijn het daar niet mee eens.

Minister Grapperhaus liet onlangs zijn hart en zijn verstand spreken en moest vervolgens snel terug in zijn hok. Mag je kinderen verantwoordelijk stellen voor het gedrag van hun ouders?  Ik denk van niet. Hier is nog meer aan de hand, rechtse partijen zoals het CDA en de VVD laten hun politieke dogma’s  en belangen prevaleren boven de menselijkheid..

Wat zijn die dogma’s dan?

  • Ze denken vanuit een westers superioriteitsgevoel .
  • Ze willen niet te veel kiezers verliezen aan de PVV.
  • Ze willen stoer doen op het gebied van de veiligheid.

De grote vraag is echter of je deze politieke doelstellingen moet uitspelen tegenover het belang van 80 kinderen.. ik denk dat je dat niet moet doen, in mijn ogen is het ook een theologisch gegeven dat je de kans geeft om anders dan bij IS te laten zien dat de God van de Bijbel, zeker die van het Nieuwe Testament, een God van Liefde is. Dat zouden ze bij het CDA toch moeten kunnen begrijpen.

Addy Stoker
Voorzitter Verenigd Links

Is Fryslân het nieuwe Groningen?

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: vrijdag 06 april 2018 Geschreven door Super User
Foto: NAM

Verenigd Links hoort in de Friese samenleving dat de mensen absoluut niet willen dat door gas en zoutwinning in deze provincie de situatie ontstaat dat Fryslân het nieuwe Groningen wordt.

Iedereen weet inmiddels dat het winnen van Gas in Nederland en in het bijzonder in de provincie Groningen grote gevolgen heeft voor de burgers en bedrijven. In Fryslân bestaan grote zorgen over proefboringen en gaswinning en de gevolgen van de zoutwinning  onder het Wad bij Harlingen. Proefboringen naar gas zoals op Schiermonnikoog, en onder de gemeente  de Fryske Marren, bij Grou in de gemeente Leeuwarden, gaswinning bij Ternaard in de gemeente Dongeradeel,  en het verlengen van de gaswinning bij Harkema in de gemeente Achtkarspelen.

Lees meer: Is Fryslân het nieuwe Groningen?

Advies : referendum op 21 maart 2018 : Stem tegen

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: woensdag 14 maart 2018 Geschreven door Super User

De sleepwet is niet fris. In dit voorstel  wordt eerst angst gezaaid, onveiligheid, terrorisme, het voorkomen van aanslagen etc. om vervolgens de rechten van burgers in te perken. Angst zaaien om je rechten af te pakken, het recht om een vrije burger te zijn, het recht om  niet afgeluisterd te worden.

Dat het referendum doorgaat is al heel wat, want ondertussen hebben VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in het regeerakkoord besloten  het  referendum af te schaffen. En in de media geroepen dat de sleepwet er hoe dan ook gaat komen.  Ze laten hun ondemocratische kant zien, in de hoop dat door al die geluiden de opkomst op 21 maart voor de stemming over het referendum zo laag mogelijk te houden en zo hun gelijk te halen.  En dat terwijl drie van de vier regeringspartijen het woord Democratisch in hun naam voeren. Wanneer ik om mij heen de reacties hoor zullen ook heel veel mensen thuis blijven. De middenpartijen willen niet naar je luisteren, ze willen je wel afluisteren..

Deze anti referendum stemming komt bij de ChristenUnie voort uit het idee dat een referendum te maken heeft met de macht aan het volk, dat wordt gekoppeld aan de Franse Revolutie en in de ChristenUnie en in het CDA lopen nog wel wat anti – Revolutionairen rond.

Nu de opkomst ook bij de verkiezingen steeds lager wordt en de mensen het vertrouwen in de politiek kwijt zijn wordt diezelfde politiek steeds meer gekenmerkt door de regentenmentaliteit, wij weten wel wat goed voor je is..

Op Links heeft men goed door dat het anders moet, Niet afluisteren maar luisteren..

Addy Stoker
Voorzitter Verenigd Links

In gesprek met Omrin

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: vrijdag 02 maart 2018 Geschreven door Super User
Omrin

Onlangs schreef ik een artikel: “bij Omrin is het niet pluis”  stond er boven, want er was (is) sprake van een gespannen werksfeer. En dat is iets wat heel vervelend is, werknemers die constant op elkaar letten, mensen die naar huis werden gestuurd en anderen die na een schorsing weer terug konden komen. Daar kregen wij veel reacties op, het maakte heel wat los. Dat was ook voldoende reden om met Omrin in gesprek te gaan. Samen met Eline de Koning en Sander Douma van de PvdA-fractie hebben we gesproken met Omrin. Want Sander Douma is niet alleen kersvers gemeenteraadslid voor de PvdA, hij is zelf ook uitzendkracht bij Omrin en herkende wel een aantal zaken zoals geschetst in het bewuste artikel.

Dhr. Gerrit Jan Verhout van Omrin verklaarde in dit gesprek, dat er rondom een aantal werknemers integriteitproblemen zijn geweest. Het is ook voorgekomen dat er mensen om die reden dan ook terecht ontslagen zijn. De pijn zit hem bij die mensen van wie later bleek dat ze geschorst waren terwijl bij nader inzien onderzoek uitwees dat ze te goeder trouw geweest zijn.  Het is begrijpelijk dat deze mensen zich op dit punt beschadigd voelen. Helaas was er op dat moment geen andere keus mogelijk. Dhr. Vernhout zegt toe dat Omrin in het vervolg dan ook “ nog zorgvuldiger “ zal zijn. 

Verder kwam aan de orde dat goed werkgeverschap belangrijk is voor Omrin. Sander Douma bracht naar voren dat er wellicht meer gedaan kan worden aan goede communicatie met de uitzendkrachten. Dit vond men een goed advies. Daarnaast is het Sander opgevallen dat het publiek nogal eens agressief gedrag vertoont wanneer de wagens van Omrin even in de weg staan. Dat is een kwestie van sociale veiligheid, het is voor het personeel belangrijk dat dit een aandachtspunt is. Heb geduld, deze mensen doen gewoon hun werk!

Het is goed dat dit gesprek heeft plaatsgevonden en ook dat raadsleden zich vanwege hun taak verantwoordelijk voelen voor goed beleid bij een bedrijf waarvan de gemeente aandeelhouder is. Verder wensen wij niet alleen Sander Douma succes als Raadslid, maar ook als uitzendkracht bij Omrin.

Addy Stoker,
voorzitter Verenigd Links