In gesprek met Omrin

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: vrijdag 02 maart 2018 Geschreven door Super User
Omrin

Onlangs schreef ik een artikel: “bij Omrin is het niet pluis”  stond er boven, want er was (is) sprake van een gespannen werksfeer. En dat is iets wat heel vervelend is, werknemers die constant op elkaar letten, mensen die naar huis werden gestuurd en anderen die na een schorsing weer terug konden komen. Daar kregen wij veel reacties op, het maakte heel wat los. Dat was ook voldoende reden om met Omrin in gesprek te gaan. Samen met Eline de Koning en Sander Douma van de PvdA-fractie hebben we gesproken met Omrin. Want Sander Douma is niet alleen kersvers gemeenteraadslid voor de PvdA, hij is zelf ook uitzendkracht bij Omrin en herkende wel een aantal zaken zoals geschetst in het bewuste artikel.

Dhr. Gerrit Jan Verhout van Omrin verklaarde in dit gesprek, dat er rondom een aantal werknemers integriteitproblemen zijn geweest. Het is ook voorgekomen dat er mensen om die reden dan ook terecht ontslagen zijn. De pijn zit hem bij die mensen van wie later bleek dat ze geschorst waren terwijl bij nader inzien onderzoek uitwees dat ze te goeder trouw geweest zijn.  Het is begrijpelijk dat deze mensen zich op dit punt beschadigd voelen. Helaas was er op dat moment geen andere keus mogelijk. Dhr. Vernhout zegt toe dat Omrin in het vervolg dan ook “ nog zorgvuldiger “ zal zijn. 

Verder kwam aan de orde dat goed werkgeverschap belangrijk is voor Omrin. Sander Douma bracht naar voren dat er wellicht meer gedaan kan worden aan goede communicatie met de uitzendkrachten. Dit vond men een goed advies. Daarnaast is het Sander opgevallen dat het publiek nogal eens agressief gedrag vertoont wanneer de wagens van Omrin even in de weg staan. Dat is een kwestie van sociale veiligheid, het is voor het personeel belangrijk dat dit een aandachtspunt is. Heb geduld, deze mensen doen gewoon hun werk!

Het is goed dat dit gesprek heeft plaatsgevonden en ook dat raadsleden zich vanwege hun taak verantwoordelijk voelen voor goed beleid bij een bedrijf waarvan de gemeente aandeelhouder is. Verder wensen wij niet alleen Sander Douma succes als Raadslid, maar ook als uitzendkracht bij Omrin.

Addy Stoker,
voorzitter Verenigd Links

De ramkraak

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: dinsdag 13 februari 2018 Geschreven door Super User
Ramkraak

Het voelt als een snelle ramkraak voor de mensen op Schiermonnikoog, overvallen door de aankondiging van een proefboring  al een week na dat bericht. Door het Britse bedrijf Hansa Hydrocarbon. De boorlocatie ligt 18 kilometer ten Noorden van het eiland. De boring is gepland op 16 februari en zal twee tot vier maanden duren. Heel bezwaarlijk want de boringen vinden plaats in een kwetsbaar gebied en er worden chemische stoffen gebruikt.

Lees meer: De ramkraak

Fryslân yn’e groppe

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: vrijdag 09 februari 2018 Geschreven door Super User
Logo Verenigd Links

De ondernemingsraad van zorgverzekeraar De Friesland (DFZ) heeft het juridisch verzet tegen de fusie met Zilveren Kruis verloren. De ondernemingskamer van het gerechtshof in Amsterdam oordeelt dat de bestuurders van DFZ en moederbedrijf Achmea in redelijkheid hebben gekozen  voor een fusie tussen beide zorgverzekeraars.

Praktisch betekent de uitspraak dat DFZ zijn positie als relatief zelfstandige eenheid binnen Achmea verliest.

Lees meer: Fryslân yn’e groppe

Verstoppertje spelen

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: maandag 05 februari 2018 Geschreven door Super User

Donderdag 1 februari was er het symposium “ Staat van Friese Jongeren”  in Neushoorn in Leeuwarden. Op de bijeenkomst presenteerde het Fries Sociaal Planbureau onderzoek naar aanleiding van interviews met jongeren over leren, werken en wonen. En blijkens een weergave van het symposium in de pers werden er daar dingen gezegd die zeker moeten worden voorzien van kritische opmerkingen. Zo stelde Erica Schaper voorzitter van NHL Stenden Hogeschool : “ dat er banen genoeg zijn in Fryslân. Om de provincie aantrekkelijk te houden, moeten we er vooral veel positiever over praten”.

Lees meer: Verstoppertje spelen