Schriftelijke vragen Omrin

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: maandag 20 november 2017 Geschreven door Super User

 

Schriftelijke vragen aan Burgemeester en Wethouders conform art.41, eerste lid van het Reglement van Orde van de gemeenteraad van Leeuwarden.

Geacht College,

De gemeente Leeuwarden is aandeelhouder van Omrin. Verenigd Links heeft vragen over het personeelsbeleid van dit aan de gemeente gerelateerde bedrijf, en de ontstane onrust onder het personeel. ( deze vragen hebben overigens geen betrekking op ontslagen inzake integriteitvraagstukken die onlangs ook zijn voorgevallen).

  1. Verenigd Links heeft begrepen dat er bij Omrin uitvoerenden op non actief zijn gezet, eigenlijk zonder goed vooronderzoek en dat deze werknemers later weer terug konden komen. En we hebben het dan over mensen die in een aantal gevallen al meer dan twintig jaar in dienst zijn en zestig plussers. Klopt dat?
  2. Waarom niet eerst gedegen onderzoek doen, alvorens een dergelijke ingrijpende maatregel te nemen?
  3. Is het College het met Verenigd Links eens dat je dergelijke zorgvuldigheid mag verwachten van een aan de gemeente gerelateerd bedrijf? En dat er vooral ook zorgvuldig met werknemers moet worden omgegaan?
  4. Is het College het met Verenigd Links eens dat het in voorkomende gevallen ( vermoedens) beter is om eerst onderzoek te doen, alvorens maatregelen te nemen? Immers dan voorkom je dat werknemers onterecht beschadigd worden.

 

Jan van Olffen   fractie Verenigd Links

Interview Addy Stoker

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: zondag 19 november 2017 Geschreven door Super User

Bron: http://www.lc.nl/friesland/Video-Interviews-met-lijsttrekker-Verenigd-Links-22668984.html

Vragen over wijkorganisatie Westeinde

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: zaterdag 11 november 2017 Geschreven door Super User

 

Schriftelijke vragen aan Burgemeester en Wethouders conform art. 41, eerste lid van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad van Leeuwarden.

Geacht College,

Er zijn in de Leeuwarder wijk Westeinde grote zorgen over de situatie rondom de wijkorganisatie en het wijkgebouw o.a. omdat het Palet zich terugtrekt uit de exploitatie van het MFC.

  1. is het (Juridisch) wel correct dat de partner van wijkbelang, Palet zich zomaar eenzijdig denkt terug te trekken uit overeenkomsten die tot 2034 in de gemeentelijke begroting staan? Ook met betrekking tot beheersstichting “it Hiem” ?
  2. De huidige beheerder zal tot het eind van dit jaar zijn taken vervullen, maar dan stapt hij op. Ook de vrijwilligers van de barcommissie (BOK) hebben laten weten samen met de beheerder op te stappen. Het bestuur van de wijkorganisatie zit dus niet alleen zonder beheerder, maar ook zonder (goed opgeleide) barploeg, hetgeen de voortzetting van de activiteiten in 2018 in gevaar kan brengen. Is de gemeente bereid te bemiddelen tussen de vrijwilligers en het bestuur van de wijkorganisatie?
  3. Is het College bereid hulp te bieden bij de huidige problemen rondom de beheersstichting “it Hiem”?

 

Jan van Olffen  fractie Verenigd Links

Bezuinigen op gevoel

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: maandag 06 november 2017 Geschreven door Super User

De gemeente Leeuwarden probeert allerlei WMO regelingen te vereenvoudigen, en wel zo, dat ze minder geld kwijt is en kan bezuinigen. Één van die situaties ligt nu voor.  Het aanpassen van de verordening voor een schoonmaakvoorziening. Wanneer je voor het schoonmaken hulp nodig hebt moet je in de meeste gevallen een eigen bijdrage betalen. Dat is inkomensafhankelijk.

De omstandigheden waaronder een dergelijke bijdrage van toepassing is wordt landelijk vastgesteld door parameters van het CAK. En daar wil de gemeente Leeuwarden van afwijken wanneer het gaat om gehuwde personen waarvan één van beide jonger is dan de AOW gerechtigde leeftijd. Ook dan wil Leeuwarden een eigen bijdrage gaan innen. De reden die men daarvoor geeft is:  “ een te verwachten aanzuigende werking op het gebruik van de algemene schoonmaakvoorziening”.

Dat betekent dus dat wanneer dit doorgaat een aantal mensen een eigen bijdrage moeten betalen, die dat nu niet hoeven te betalen. Op de vraag van Verenigd Links over hoeveel mensen we het dan hebben, moet men het antwoord schuldig blijven: “ we kunnen helaas niet aangeven om hoeveel personen het gaat”. Een aantal mensen is dus de dupe van deze wijziging, en het College (in de vergadering vertegenwoordigd door PVDA wethouder Ekhart en CDA wethouder van Hall) weet echter niet om hoeveel mensen het gaat. Ze zien er geen mensen bij!

Hoe kunnen ze nu bang zijn voor de aanzuigende werking in de aanvragen, wanneer ze nu ook al geen idee hebben over hoeveel mensen het gaat?  dat heet bezuinigen op gevoel…  Verenigd Links gaat een voorstel indienen om dit recht te trekken, want dit moet natuurlijk niet doorgaan.

Addy Stoker

Lijsttrekker Verenigd Links