Interview Addy Stoker

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: zondag 19 november 2017 Geschreven door Super User

Bron: http://www.lc.nl/friesland/Video-Interviews-met-lijsttrekker-Verenigd-Links-22668984.html

Vragen over wijkorganisatie Westeinde

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: zaterdag 11 november 2017 Geschreven door Super User

 

Schriftelijke vragen aan Burgemeester en Wethouders conform art. 41, eerste lid van het Reglement van Orde van de Gemeenteraad van Leeuwarden.

Geacht College,

Er zijn in de Leeuwarder wijk Westeinde grote zorgen over de situatie rondom de wijkorganisatie en het wijkgebouw o.a. omdat het Palet zich terugtrekt uit de exploitatie van het MFC.

  1. is het (Juridisch) wel correct dat de partner van wijkbelang, Palet zich zomaar eenzijdig denkt terug te trekken uit overeenkomsten die tot 2034 in de gemeentelijke begroting staan? Ook met betrekking tot beheersstichting “it Hiem” ?
  2. De huidige beheerder zal tot het eind van dit jaar zijn taken vervullen, maar dan stapt hij op. Ook de vrijwilligers van de barcommissie (BOK) hebben laten weten samen met de beheerder op te stappen. Het bestuur van de wijkorganisatie zit dus niet alleen zonder beheerder, maar ook zonder (goed opgeleide) barploeg, hetgeen de voortzetting van de activiteiten in 2018 in gevaar kan brengen. Is de gemeente bereid te bemiddelen tussen de vrijwilligers en het bestuur van de wijkorganisatie?
  3. Is het College bereid hulp te bieden bij de huidige problemen rondom de beheersstichting “it Hiem”?

 

Jan van Olffen  fractie Verenigd Links

Bezuinigen op gevoel

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: maandag 06 november 2017 Geschreven door Super User

De gemeente Leeuwarden probeert allerlei WMO regelingen te vereenvoudigen, en wel zo, dat ze minder geld kwijt is en kan bezuinigen. Één van die situaties ligt nu voor.  Het aanpassen van de verordening voor een schoonmaakvoorziening. Wanneer je voor het schoonmaken hulp nodig hebt moet je in de meeste gevallen een eigen bijdrage betalen. Dat is inkomensafhankelijk.

De omstandigheden waaronder een dergelijke bijdrage van toepassing is wordt landelijk vastgesteld door parameters van het CAK. En daar wil de gemeente Leeuwarden van afwijken wanneer het gaat om gehuwde personen waarvan één van beide jonger is dan de AOW gerechtigde leeftijd. Ook dan wil Leeuwarden een eigen bijdrage gaan innen. De reden die men daarvoor geeft is:  “ een te verwachten aanzuigende werking op het gebruik van de algemene schoonmaakvoorziening”.

Dat betekent dus dat wanneer dit doorgaat een aantal mensen een eigen bijdrage moeten betalen, die dat nu niet hoeven te betalen. Op de vraag van Verenigd Links over hoeveel mensen we het dan hebben, moet men het antwoord schuldig blijven: “ we kunnen helaas niet aangeven om hoeveel personen het gaat”. Een aantal mensen is dus de dupe van deze wijziging, en het College (in de vergadering vertegenwoordigd door PVDA wethouder Ekhart en CDA wethouder van Hall) weet echter niet om hoeveel mensen het gaat. Ze zien er geen mensen bij!

Hoe kunnen ze nu bang zijn voor de aanzuigende werking in de aanvragen, wanneer ze nu ook al geen idee hebben over hoeveel mensen het gaat?  dat heet bezuinigen op gevoel…  Verenigd Links gaat een voorstel indienen om dit recht te trekken, want dit moet natuurlijk niet doorgaan.

Addy Stoker

Lijsttrekker Verenigd Links

Nieuwsbrief Verenigd Links nr.8 2017

Categorie: Nieuws Gepubliceerd: dinsdag 24 oktober 2017 Geschreven door Super User

Redactie  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.       www.verenigdlinks.eu

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Verenigd Links is druk met de verkiezingen in de gemeente Leeuwarden.

De campagne verloopt goed. Het lijstnummer is 9 en we hebben maar liefst 23 kandidaten. En vooral dank aan al die enthousiaste mensen die zich actief inzetten tijdens de campagne. Hartverwarmend! Op de foto’s ziet u lijsttrekker Addy Stoker tijdens een radiodebat met Hilde Tjeerdema lijsttrekker van D66.

 

Na 22 november

Gaan we van start met de actie tegen de geplande uitbreiding van Airport  Lelystad. Met name in SW Fryslân, de Fryske Marren, Weststellingwerf, de kop van Overijssel, Assen en delen van Groningen is er veel overlast van laagvliegend vliegverkeer te vrezen.

 

Het ziet er naar uit dat Verenigd Links Assen in maart volgend jaar mee kan doen met de gemeenteraadsverkiezingen.

Met name Walter Labrijn en Harry Haddering zijn daar al druk mee bezig. Ook daar is airport Lelystad dus een belangrijk thema.

 

Nationaal

Ondertussen heeft het nieuwe kabinet de plannen gepresenteerd, en het ziet er helaas niet goed uit. BTW verhoging waardoor de boodschappen, eerste levensbehoeften een stuk duurder worden, de zorgpremies stijgen en de loonkostensubsidies worden afgeschaft, waardoor mensen met een arbeidsbeperking nog moeilijker aan eerlijk betaald werk komen.  Zaken waarover Verenigd Links zich niet stil zal houden!

In het coalitie akkoord en in de politiek is ouderenzorg terecht een belangrijk thema; maar gehandicapten lijken een (bij)zaak voor een minister van ouderenzorg. Wij pleiten daarom voor een minister voor langdurige zorg:  levensbrede zorg. Harry Haddering is daarom al gestart met de petitie;  levensbredezorg.petities.nl    teken de petitie en doe mee!

 Harry Haddering

 

Iets om over na te denken…

In 63 beschermde natuurgebieden in Duitsland is sinds 1989 driekwart van de vliegende insecten verdwenen. De teruggang van het aantal insecten werd al vermoed, maar blijkt veel groter dan gedacht. In Nederland en elders in Europa is de teruggang vermoedelijk net zo groot.

Dit blijkt uit onderzoek van de universiteit van Nijmegen en Duitse collega’s.

Afgelopen jaren was al duidelijk geworden dat bijen en vlinders, steeds minder voorkomen in West-Europa en Noord Amerika. Ecosystemen zijn afhankelijk van bestuivers voor de voedselproductie en insecten dienen als voedsel voor zoogdieren en vogels. Ook bij hen is er duidelijk sprake van achteruitgang. Veel oplossingen zien de onderzoekers niet. Minder gebruik van pesticiden en het herstellen van bloemrijke akkerranden in de landbouw.

Een groep onderzoekers meent een duidelijke oorzaak te hebben gevonden. Volgens hen ligt die in de onstuimige groei van mobiele telefoons, wifi en zendmasten.

Straling heeft een funest effect op bijen en vlinders. Bijenvolken verdwijnen als er een mobiele telefoon in de korf aanwezig is. Vlinders raken gedesoriënteerd en raken geïsoleerd van hun soortgenoten.  Om de voedselproductie op peil te houden zal straks de pollenisatie met de hand moeten gebeuren. Een onmogelijke taak, met voedseltekorten tot gevolg.

Deze conclusies, net als de relatie met allerlei gezondheidsproblemen worden gemarginaliseerd. De macht van de telecommunicatie-industrie, sociale media en smartphones is zo groot en de economische belangen zijn immens, waardoor deze conclusies niet onder de publieke aandacht komen. Een rol in het publieke debat spelen ze zeker niet.

Drs. Jan van den Hoff,  voorzitter Verenigd Links Harlingen.

Internationaal

Onrecht

De Koerden in Irak hebben heel wat voor hun land gedaan in hun verzet tegen IS. Nu ziet het er slecht uit voor hen. De Koerdische Peshmerga militie verloor ook het laatste district van de Noordelijke provincie Kirkuk. Het Iraakse regeringsleger heeft de olierijke provincie nu weer helemaal in handen.

Bagdad wil de olie, en de Koerden wordt onrecht aangedaan. Sheler Othman van Verenigd Links Leeuwarden is zeer begaan met haar geboorteland.

92 procent van de Koerden stemde eind september voor onafhankelijkheid. Maar Irak, Iran, Turkije, en ook de VS en Europa keren zich daar tegen. Hoeveel vijanden kun je hebben?  Dit is onrecht, vooral gevoed door economische belangen, oliegeld.

Verenigd Links heeft als uitgangspunt : mensen zijn belangrijker dan geld. En daarom zullen we niet zwijgen over dit onrecht.